skip to Main Content

Responsabili din partea Comitetului Operativ al CLSU Stoenesti Pentru sprijinul batranilor pe sate in vederea aprovizionarii cu alimente de stricta necesitate si medicamente

Responsabili
Back To Top